OBSZAR KOLEJOWY

Powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy.

Takie rozumienie obszaru kolejowego wprowadza ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 września 2007 r.

Źródło: Przemysław Wyszk Borzyszkowski

« powrót do kategorii