EUROPEJSKIE SPECYFIKACJE

Znajdują zastosowanie wówczas, gdy szczegółowe wymagania są na tyle rozbudowane, że nie mogą być w całości ujęte w → Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności i jednocześnie brak jest stosownych → europejskich norm. Specyfikacje takie zostały zdefiniowane między innymi dla → Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Wymagania dla skomplikowanych systemów określa się na różnych poziomach szczegółowości, opracowując: Specyfikacje Wymagań Funkcjonalnych (ang. Functional Requirements Specifications – FRS), definiujące funkcje systemu, Specyfikacje Wymagań Systemowych (ang. System Requirements Specifications – SRS), definiujące, jak system ma działać, Funkcjonalne Specyfikacje Modułów i Interfejsów (ang. Functional Module Specifications – FMS oraz Functional Interface Specifications – FIS), funkcjonalnie definiujące moduły i ich interfejsy oraz dokumenty szczegółowe dla interfejsów (ang. Form Fit Function Interface Specifications – FFFIS).

Osobno opracowywane są specyfikacje definiujące wymagania w zakresie niezawodności, dostępności, naprawialności i bezpieczeństwa (ang. Reliability Availability Maintainability Safety – RAMS), gdyż muszą uwzględniać zarówno interakcje pomiędzy modułami w systemie, jak i interakcje pomiędzy systemem i otoczeniem.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii