EUROPEJSKIE NORMY

Formalnie przyjęte w ramach prac → Europejskich Organizacji Normalizacyjnych techniczne dokumenty normatywne. Stosowanie norm jest zasadniczo dobrowolne, czyli nienarzucane prawem. Normy stają się obowiązkowe na bazie zapisów umów pomiędzy zamawiającym i wykonawcą/dostawcą.

Prawo wspólnotowe wyróżnia jednakże europejskie normy zharmonizowane (ang. European Harmonised Standards) oraz normy powołane w → Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. Normy zharmonizowane podawane są w Dzienniku Ustaw Wspólnoty Europejskiej oraz w opracowywanych przez → Europejską Agencję Kolejową przewodnikach stosowania specyfikacji TSI.

Zastosowanie właściwych norm zharmonizowanych stanowi podstawę domniemania spełnienia → wymagań zasadniczych. Jednocześnie → Dyrektywa w sprawie interoperacyjności kolei we Wspólnocie w przypadkach, gdy jest to konieczne dla zapewnienia → interoperacyjności, dopuszcza powoływanie w specyfikacjach TSI dokumentów normatywnych, w tym europejskich norm, które stają się wówczas w całości lub w powołanej części obligatoryjnymi załącznikami do danej specyfikacji TSI. Ich stosowanie staje się obowiązkowe w zakresie obowiązywania specyfikacji TSI, które je powołują.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii