AGC AGTC AUTORYZACJA BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY CERTYFIKACJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH CERTYFIKAT WERYFIKACJI WE ZGODNOŚCI PODSYSTEMU CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE SKŁADNIKA INTEROPERACYJNOŚCI CIM CIV COMODALITY DEKLARACJA WERYFIKACJI WE ZGODNOŚCI PODSYSTEMU DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE SKŁADNIKA INTEROPERACYJNOŚCI DEROGACJA DOKUMENTACJA SYSTEMU UTRZYMANIA – DSU DOKUMENTACJA TECHNICZNA POJAZDU KOLEJOWEGO DSU DYREKTYWA HAŁASOWA DYREKTYWA NRMM DYREKTYWA O JEDNOLITYM EUROPEJSKIM OBSZARZE KOLEJOWYM DYREKTYWA ODNOSZĄCA SIĘ DO OCENY I ZARZĄDZANIA POZIOMEM HAŁASU W ŚRODOWISKU DYREKTYWA PTASIA DYREKTYWA RSD DYREKTYWA SIEDLISKOWA DYREKTYWA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA KOLEI WSPÓLNOTOWYCH DYREKTYWA W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI KOLEI WE WSPÓLNOCIE DYREKTYWA W SPRAWIE OCHRONY DZIKIEGO PTACTWA DYREKTYWA W SPRAWIE OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ DZIKIEJ FAUNY I FLORY DYREKTYWA W SPRAWIE ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃGAZOWYCH I PYŁOWYCH Z SILNIKÓW SPALINOWYCH MONTOWANYCH W MASZYNACH SAMOJEZDNYCH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH EUROPEJSKIE NORMY EUROPEJSKIE SPECYFIKACJE FFFIS FIS FMS FRS GLOBALNE PODEJŚCIE INTEROPERACYJNOŚĆ INTRAOPERACYJNOŚĆ IRIS JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE JEDNOSTKI UPOWAŻNIONE KARTY UIC KLASYCZNY CZTEROETAPOWY MODEL TRANSPORTOWY KLASYFIKACJA ELEKTRYCZNYCH OBWODÓW TOROWYCH KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - DEROGACJE OD PRAWA WSPÓLNOTOWEGO KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - IDEA LEGISLACYJNA KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - INTERESARIUSZE KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - PRAWO MIĘDZYNARODOWE I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE STANOWIĄCE PRAWO DLA KOLEI KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - PROJEKTY PRIORYTETOWE KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - REJESTRY KOLEJOWE KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - SZCZEGÓLNE PRZYPADKI W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - WYMAGANIA TECHNICZNE KOLEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ - ZMIANY ZAKRESU STOSOWANIA KOLEJOWEGO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO KRAJOWA CERTYFIKACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW KRYTERIUM NADALA KRYTERIUM NIESTABILNOŚCI KRYTERIUM NIESTATECZNOŚCI ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE MELDUNEK RID MODUŁY OCENY ZGODNOŚCI MODUŁY WERYFIKACJI ZGODNOŚCI NOTYFIKACJA NOWE PODEJŚCIE NRMM OBSZAR KOLEJOWY OCENA ZGODNOŚCI WE SKŁADNIKA INTEROPERACYJNOŚCI PODSYSTEM APLIKACJE TELEMATYCZNE PODSYSTEM ENERGIA PODSYSTEM INFRASTRUKTURA PODSYSTEM RUCH KOLEJOWY PODSYSTEM STEROWANIE PODSYSTEM TABOR PODSYSTEM UTRZYMANIE PODSYSTEMY EKSPLOATACYJNE PODSYSTEMY STRUKTURALNE POŚREDNI CERTYFIKAT WERYFIKACJI WE ZGODNOŚCI PODSYSTEMU PRZEPISY O WZAJEMNYM UŻYTKOWANIU WAGONÓW PASAŻERSKICH W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ RIC PRZEPISY O WZAJEMNYM UŻYTKOWANIU WAGONÓW TOWAROWYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ RIV PRZEPISY UJEDNOLICONE O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OSÓB KOLEJAMI (CIV) PRZEPISY UJEDNOLICONE O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJAMI (CIM) RIC RID RIV ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW PASAŻERÓW W RUCHU KOLEJOWYM ROZPORZĄDZENIE O PRAWACH PASAŻERÓW ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEJ SIECI KOLEJOWEJ UKIERUNKOWANEJ NA KONKURENCYJNY TRANSPORT TOWAROWY RSD SKŁADNIK INTEROPERACYJNOŚCI SPECYFICZNY MODUŁ TRANSMISYJNY STM SPECYFIKACJE TSI SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU KOLEJOWEGO ŚWIADECTWO SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POJAZDU KOLEJOWEGO TECHNICZNE SPECYFIKACJE INTEROPERACYJNOŚCI TECHNICZNE SPECYFIKACJE INTEROPERACYJNOŚCI DLA SYSTEMU SRK TEU TSI WERYFIKACJA WE ZGODNOŚCI PODSYSTEMU WYMAGANIA BEZPIECZNOŚCIOWE I NIEZAWODNOŚCIOWE W URZĄDZENIACH SRK