UKŁAD OGRZEWANIA

Zespół urządzeń, których zadaniem jest dostarczenie ciepła w celu stworzenia odpowiednich warunków podróżowania pasażerom i obsłudze bądź zapewnienia właściwych warunków transportu przewożonym towarom. Ze względu na rodzaj energii zasilającej układ ogrzewania rozróżnia się: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie parowe, ogrzewanie wodne i ogrzewanie gazami spalinowymi. Ze względu na sposób rozprowadzania ciepła wyróżnia się natomiast ogrzewanie konwekcyjne (grzejnikowe, radiatorowe, bezpośrednie) i ogrzewanie nawiewne (pośrednie).

Układy ogrzewania występujące w pojazdach szynowych/pociągach determinowane są rodzajem trakcji. W trakcji parowej i elektrycznej źródło energii napędowej pojazdów jest jednocześnie źródłem energii cieplnej do ogrzewania pociągów (w trakcji parowej – ogrzewanie parowe, w trakcji elektrycznej – ogrzewanie elektryczne). Pociągi pasażerskie prowadzone lokomotywami elektrycznymi, a także elektryczne zespoły trakcyjne ogrzewane są elektrycznie.

Ogrzewanie wagonów może się odbywać systemem bezpośrednim lub pośrednim. W przypadku pociągów trakcji spalinowej rozróżnia się dwa rodzaje układów ogrzewania wagonów osobowych:
  1. ogrzewanie indywidualne (każdy wagon ma własne, niezależne od pojazdu trakcyjnego źródło energii cieplnej służące do ogrzewania wagonu):
    a) ogrzewanie gazami spalinowymi (rzadko stosowane),
    b) ogrzewanie wodne;
  2. ogrzewanie centralne:
    a) parowe,
    b) elektryczne.
W nowszych konstrukcjach pojazdów szynowych układ ogrzewania wchodzi w skład tzw. systemu HVAC – systemu ogrzewania (z ang. heating), wentylacji (z ang. ventilation) i klimatyzacji (z ang. air conditioning), odpowiedzialnego za zapewnienie komfortu cieplnego.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii