SYSTEMY INFORMATYCZNE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

Inwestycje realizowane w transporcie kolejowym to inwestycje wieloletnie, angażujące na kolejnych etapach różnych wykonawców. Są to jednocześnie inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków publicznych, co niezależnie od potrzeb własnych podmiotów kolejowych wymaga szczegółowej i kompletnej sprawozdawczości.

Dlatego do zarządzania projektami wykorzystuje się dedykowane narzędzia informatyczne. Wartością dodaną szerokiego stosowania systemów informatycznych wspierających projekty inwestycyjne jest możliwość analizowania zarówno grup projektów inwestycyjnych, jak i zależności pomiędzy projektami czy pomiędzy grupami projektów.

Narzędzia informatyczne do zarządzania projektami oferują harmonogramowanie, śledzenie postępu prac, analizowanie ścieżek krytycznych, zarządzanie zasobami wykorzystywanymi w projektach itp. Systemy informatyczne wykorzystywane w tym zakresie to w większości aplikacje systemów dostępnych na rynku informatycznym.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii