RÓWNANIE RUCHU POCIĄGU

Zależność między siłami działającymi na pociąg a jego prędkością. Siła pociągowa (na haku) oraz podstawowe opory ruchu są zależne od prędkości. Zależność siły pociągowej od prędkości to  charakterystyka trakcyjna.

Na sumaryczną wartość oporu ruchu składają się opór podstawowy W0, opór wynikający z ruchu na wzniesieniu Wi oraz opór dodatkowy w łuku WR.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii