LIST PRZEWOZOWY

Dokument towarzyszący kolejowym przewozom towarów, oparty na przepisach → CIM lub przepisach → SMGS. Określa warunki umowy o przewóz przesyłek towarowych. Zazwyczaj sporządzają go wspólnie nadawca przesyłki i przewoźnik, który potwierdza w nim przyjęcie przesyłki do transportu, a następnie wydaje nadawcy kopię tego listu.

List przewozowy sporządzany jest najczęściej w czterech egzemplarzach: oryginał – dla przewoźnika, wydawany jest odbiorcy, grzbiet – dla przewoźnika, zostaje na stacji nadania, ceduła – dla przewoźnika, służy do pokwitowania odbioru, wtórnik – dla nadawcy.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii