KOMPUTEROWA KONTROLA DYSPOZYTORSKA - RAPORTY I INFORMACJE STATYSTYCZNE

Mogą być tworzone automatycznie i dotyczyć np. informacji o stanie stacji, wykazu zamkniętych torów (raporty) oraz wykazu opóźnień pociągów określonego rodzaju lub wszystkich w wybranym okresie, np. w czasie doby, miesiąca, kwartału (statystyki). Mogą powstawać również raporty o pracy taboru, drużyn obsługowych (maszynistów, konduktorów) itd.

Źródło: Leksykon Terminów KolejowychZobacz też:« powrót do kategorii