UKŁAD GEOMETRYCZNY TORU

Zespół cech kształtujących położenie toru w płaszczyźnie pionowej (środ.: w profilu) oraz poziomej (środ.: w planie).

Układ geometryczny obejmuje proste, łuki, krzywe przejściowe, rampy przechyłkowe i wstawki proste. Przy projektowaniu układu geometrycznego toru na szlakach i stacjach bierze się pod uwagę głównie prędkość pociągów, wielkości kinematyczne i dostępny teren.

Układ geometryczny ma decydujący wpływ na parametry eksploatacyjne linii kolejowych, tj. prędkość maksymalną pociągów, opory ruchu, zużycie energii, koszty utrzymania nawierzchni i pojazdów szynowych oraz spokojność jazdy.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii