UKŁAD DROGOWY PUNKTU ŁADUNKOWEGO

Część punktu ładunkowego obejmująca drogi dojazdowe, które łączą punkt ładunkowy z siecią dróg publicznych, niezbędne pasma jezdne i manipulacyjne dla pojazdów drogowych w obrębie samego frontu ładunkowego oraz place postojowe (parkingi) dla pojazdów drogowych.

Układ drogowy punktu ładunkowego umożliwia dojazd pojazdów drogowych na stanowiska obsługi ładunkowej oraz ich odjazd od tych stanowisk.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii

ZOBACZ POPRZEDNIE: