STREFA PRZEJŚCIOWA

Odcinek toru, na którym wprowadza się rozwiązania zapewniające stopniowe przejście od jednej sztywności konstrukcji do drugiej, tj. zmniejszenie gradientu sztywności powodującego nierównomierne osiadanie toru.

Typowym przykładem zmiany sztywności nawierzchni jest przejście z nasypu na przyczółek mostu lub wiaduktu, gdzie bez wykonania odpowiedniej konstrukcji może dojść do zauważalnych odkształceń nawierzchni (rys.).

Istnieje wiele sposobów zmniejszenia różnic sztywności, np. przez wydłużenie odbojnic ułożonych na obiekcie, ułożenie wewnątrz toru dodatkowych szyn, wykonanie dodatkowej warstwy ochronnej, ułożenie płyt polimerowych o różnej grubości pod podsypką itp.

Nierównomierne osiadanie toru w strefie przejścia  z wiaduktu w nasyp
 

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii