PRZĘSŁO OCHRONNE

Krótkie odcinki toru układane między rozjazdem niespawanym i przylegającymi do niego torami bezstykowymi (rys.). Zadaniem przęseł ochronnych jest zmniejszenie wpływu → odcinków oddychających → toru bezstykowego na pełzanie toków szynowych rozjazdu, w wyniku których dochodzi często do zacięć → zamknięć nastawczych, uniemożliwiających przestawienie → zwrotnicy.
Przęsła ochronne
 

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii