DROGA OPOROWA KLAMRY

Odległość między krawędzią głowicy klamry połączonej z iglicą w suwakowym zamknięciu nastawczym rozjazdów a wycięciem w suwaku (rys.). Odległość ta, zależnie od promienia i skosu rozjazdu, wynosi od 45 do 49 mm i jest sprawdzianem właściwego wyregulowania zamknięcia nastawczego.

Zamknięcie nastawcze  suwakowe: 1 – suwak, 2 – klamra,  3 – prowadnica (inaczej: opórka zamka), d – droga oporowa klamry
 

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii