RADA DO SPRAW TRANSPORTU KOLEJOWEGO WSPÓLNOTY NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW

Międzynarodowa organizacja kolejowa powołana w roku 1992 po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przewodniczącym RTC CIS zgodnie ze statutem jest dyrektor generalny Kolei Rosyjskich. Rada została powołana w celu utrzymania spójności transportu kolejowego na sieci 1520 mm pomimo jej podziału po rozpadzie ZSRR pomiędzy różne państwa.

Podobnie jak OSJD, jest to organizacja obejmująca zarówno współpracę pomiędzy rządami, jak i współpracę pomiędzy kolejami. W pracach RTC CSI uczestniczą koleje Bułgarii, Litwy, Łotwy oraz Estonii, ale nie rządy tych państw. Współpraca w ramach RTC CSI jest w dużej mierze współpracą operacyjną.

Źródło: Leksykon Terminów KolejowychZobacz też:« powrót do kategorii