PARTNERZY SPOŁECZNI

Stowarzyszenia krajowe, które otrzymują przygotowane przez Europejską Agencję Kolejową i zaakceptowane przez Komitet RISC do konsultacji społecznych wersje wstępne przyszłych dyrektyw, decyzji, rozporządzeń i zaleceń Komisji Europejskiej. Teksty udostępniane są w trzech językach (angielskim, niemieckim i francuskim). Odpowiedzi na uwagi i komentarze (zgłaszane w wyznaczonym terminie, wynoszącym zwykle około miesiąca) przygotowuje Europejska Agencja Kolejowa. Zgłoszone uwagi i komentarze oraz odpowiedzi ERA prezentowane są przedstawicielom państw członkowskich w ramach Komitetu RISC przed uzyskiwaniem jego opinii. Pozytywna opinia RISC jest warunkiem koniecznym do przyjęcia tych dokumentów.

W Polsce  partnerami społecznymi – zarówno w odniesieniu do tworzenia prawa, jak i w odniesieniu do innych działań porządkujących rynek, jak organizacja wymiany informacji pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami czy budowanie kompetencji wykonawców – są w szczególności:

  • Klub Budowlany – CC,
  • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego – IGTL,
  • Railway Business Forum – RBF,
  • Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego – SIRTS,
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – SITK RP.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii