ORGANIZATOR PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Jednostka samorządu terytorialnego lub właściwy minister zamawiający usługi przewozowe i będący stroną w umowie z przewoźnikiem na ich świadczenie.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii