ORGANIZACJE REPREZENTATYWNE

Organizacje kolejowe o zasięgu europejskim, uczestniczące w pracach Europejskiej Agencji Kolejowej zarówno poprzez udział ich przedstawicieli w pracach grup roboczych, jak i poprzez konsultacje proponowanych zapisów prawa wspólnotowego dla kolei. Komisja Europejska po uzyskaniu pozytywnej opinii komitetu RISC ustanowiła listę organizacji reprezentatywnych upoważnionych do proponowania ekspertów do grup roboczych ERA opracowujących kwestie interoperacyjności i bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Organizacje reprezentatywne to: → Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego UNIFE, → Wspólnota Kolei Europejskich, → Europejskie Stowarzyszenie Zarządców Infrastruktury, → Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego, → Międzynarodowy Związek Prywatnych Właścicieli Wagonów, → Międzynarodowy Związek Transportu Kombinowanego Kolejowo-Drogowego, Europejskie Stowarzyszenie Transportu Towarowego, → Europejska Federacja Pracowników Transportu, → Europejski Niezależny Związek Maszynistów oraz → Europejskie Stowarzyszenie Leasingodawców Pociągów Pasażerskich i Pojazdów Trakcyjnych.

Część organizacji reprezentatywnych prowadzi grupy lustrzane do grup roboczych ERA dla zapewnienia dobrej dwukierunkowej wymiany informacji z przedstawicielami swoich członków.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii