ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY KOLEI OSJD

Organizacja międzynarodowa założona w roku 1956 dla potrzeb unifikacji rozwiązań dotyczących transportu kolejowego w państwach socjalistycznych. OSJD zostało założone przez ministrów transportu, ale jest jednocześnie międzynarodową organizacją kolei. Jest więc jakby połączeniem  OTIF i  UIC.

W obszarze współpracy międzyrządowej za najistotniejszy obszar działania OSJD można uznać przepisy przewozowe dla przewozów towarowych SMGS (odpowiednik przepisów → CIM ustanowionych w ramach OTIF) i przepisy przewozowe dla przewozów pasażerskich (odpowiednik przepisów → CIV ustanowionych w ramach OTIF). W obszarze współpracy kolei OSJD wydaje karty OSJD (określane także mianem fiszek OSJD), przy czym są to dokumenty dotyczące kolei o szerokości toru 1520 mm.

Działalność OSJD obejmuje także bilety kolejowe dla pracowników kolei. W OSJD obowiązywały trzy języki oficjalne: rosyjski, chiński i niemiecki, przy czym po połączeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Niemieckiej Republiki Federalnej zrezygnowano z języka niemieckiego.

Źródło: Leksykon Terminów KolejowychZobacz też:« powrót do kategorii