MODEL GRAWITACYJNY

Model matematyczny oparty na II zasadzie Newtona, określający wielkość przewozów pasażerskich pomiędzy dwoma miastami (rejonami); wielkość ta jest wprost proporcjonalna do wielkości ich zaludnienia i do innych czynników (np. zamożności), a odwrotnie proporcjonalna do kosztów przejazdu wyrażanych zazwyczaj poprzez → koszt uogólniony (generalizowany).

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii