EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU KOLEJOWEGO

Powołane w roku 1991 (dzięki połączeniu wcześniej istniejących organizacji) stowarzyszenie, którego celem jest z jednej strony utrzymanie czołowej roli europejskiego przemysłu kolejowego na świecie, a z drugiej strony bieżąca aktywna współpraca z władzami Wspólnoty Europejskiej w zakresie tworzenia w Europie wspólnego rynku dla produktów i usług dla transportu kolejowego.

UNIFE intensywnie współpracuje z → Europejskimi Organizacjami Normalizacyjnymi, przy czym wkład UNIFE w prace normalizacyjne często jest oparty na dedykowanych projektach badawczych współfinansowanych przez zainteresowany przemysł i środki unijne. UNIFE to jedna z aktywniejszych → organizacji reprezentatywnych.

Zaangażowanie przemysłu wraz z zaangażowaniem głównych użytkowników końcowych CER, → EIM, → UITP tworzy warunki do technicznie zaawansowanego i ekonomicznie uzasadnionego zdefiniowania wspólnego rynku dla produktów i usług dla transportu kolejowego w ramach prac → Europejskiej Agencji Kolejowej.

Źródło: Leksykon Terminów Kolejowych

« powrót do kategorii